Факторинг (від англ. factor – посередник) – церізновид торгівельно-комісійної операції, що об‘єднується з кредитуванням оборотного капіталу клієнта. В основі факторингу лежить купівля факторинговою компанією дебіторської заборгованості клієнта на певних умовах. Факторинг є інструментом додаткового поповнення обігових коштів.

Сучасний факторинг – це комплекс фінансових послуг, які надаються клієнту фактором в обмін на відступлення дебіторської заборгованості та включає фінансування постачання товарів, страхування кредитних ризиків, облік стану дебіторської заборгованості та надання відповідних звітів клієнту, а також контроль своєчасності оплати і роботу з дебіторами.

На даний час існує декілька основних видів факторингу:

  • Факторинг без регресу;
  • Факторинг з регресом;
  • Факторинг за яким оплата боргу здійснюється Клієнту;
  • Факторинг як вид фінансування під забезпечення у вигляді права грошової вимоги.

За Договором факторингу без регресу Фактор зобов’язується фінансувати Клієнта шляхом купівлі у нього права грошової вимоги. У такому випадку Фактор набуває права на усі суми, які він одержить від Боржника на виконання вимоги, а також несе ризик одержання менших сум від суми сплаченої Фактором Клієнту, крім випадку якщо недоотримання сум було викликано недійсністю вимоги Клієнта до Боржника у частині недоодержаних сум.

За Договором факторингу з регресом Фактор зобов’язується фінансувати Клієнта шляхом купівлі у нього права грошової вимоги, що супроводжується поручительством Клієнта за виконання Боржником свого обов’язку. У разі укладання такого виду Договору факторингу до нього додається Договір поруки (поручительства).

За Договором факторингу, який передбачає вид факторингу за яким сплата боргу здійснюється Клієнту Фактор зобов’язується фінансувати Клієнта, що поєднується з Договором комісії, за яким Клієнт зобов’язується вчиняти від свого імені дії, направлені на одержання коштів за проданою вимогою, та перераховувати їх Фактору.

За Договором факторингу, який передбачає відступлення права грошової вимоги як забезпечення виконання зобов’язання Клієнта перед Фактором, Фактор зобов’язується сплатити обумовлену у Договорі факторингу суму дебіторської заборгованості та прийняти виконання Боржника. У разі перевищення отриманої суми від Боржника Фактор зобов’язаний надати Клієнтові звіт і передати суму, що перевищує суму боргу Клієнта, який забезпечений відступленням правагрошової вимоги, якщо інше не встановлено Договором факторингу. Якщо сума, одержана Фактором від Боржника, виявилася меншою від суми боргу Клієнта перед Фактором, який забезпечений відступленням права вимоги, Клієнт зобов’язаний сплатити Факторові залишок боргу.