Попередній пакет документів, що надається клієнтом – юридичною особою для одержання послуг з факторингу:

 • заява Клієнта встановленої форми та заповненої у встановленому порядку;
 • документ, що підтверджує право вимоги до Боржника;
 • статутні документи;
 • виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • довідку про взяття на облік платника податків за формою 4-ОПП;
 • документи (наказ та/або протокол Загальних Зборів), що підтверджують повноваження керівника та головного бухгалтера;
 • опитувальник та схематичне зображення структури власності;
 • фінансова звітність за останні 4 звітні періоди;
 • оборотно-сальдова відомість дебіторської та кредиторської заборгованості за останні 12 місяців;
 • інші документи на вимогу Фактора.

Попередній пакет документів, що надається клієнтом – фізичною особою, суб‘єктом підприємницької діяльності для одержання послуг з факторингу:

 • заява Клієнта встановленої форми та заповненої у встановленому порядку;
 • документ, що підтверджує право вимоги до Боржника;
 • паспорт громадянина України;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного податкового номера;
 • виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в державній податковій службі;
 • інші документи на вимогу Фактора.

Правила надання послуг з факторингу